THINKProjects.hu

think-projects-logo-dark-mini

FÜGGETLEN MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS

Független mérnöki szolgáltatás

  • SZOLGÁLTATÁS: Független Mérnöki szolgáltatás a finanszírozó bank képviseletében
  • MEGRENDELŐ: MKB Bank Zrt; Mezatrade & Consulting Kft.
  • ÁTFUTÁSI IDŐ: 2010 – folyamatos

Független mérnöki szolgáltatásokat nyújtottunk a finanszírozó banknak egy kórház központban létesülő konyha és étterem épülettel kapcsolatban.

A feladataink közé tartoztak a számla jóváhagyások és a hatósági jóváhagyásoknak-, valamint a költségvetésnek való megfelelés ellenőrzése.

A konyha és étterem épület befejezését követően éves működési átvilágítást készítünk biztosítván a folyamatos működést műszaki szempontokból.